ZASTOSOWANIE ŚWIATŁA SPOLARYZOWANEGO W LECZENIU POWAŻNIE POPARZONYCH PACJENTÓW

Steven Paul Warren, neuropsycholog, neurofizjolog, dyrektor Kliniki Laseroterapii i Światłoterapii. Wstęp Badania kliniczne i doświadczalne ukazały skutek biostymulacyjny po zastosowaniu fototerapii. Polaryzacja fal świetlnych zdaje się być zasadniczym składnikiem tego efektu biologicznego. Po poddaniu makrofagów działaniu światła spolaryzowanego nastąpiło uwolnienie cytokin oraz czynników wzrostu, które stymulują gojenie się ran. Celem badania było określenie efektów stosowania spolaryzowanego światła w leczeniu poparzeń. Metody Badanie kliniczne składało się z dwóch części: 1) Badanie 20 par symetrycznie położonych miejsc o podobnej głębokości zmian u tego samego pacjenta, gdzie tylko jedna strona była poddana działaniu światła spolaryzowanego. Dwóch niezależnych obserwatorów sprawdzało wskaźniki gojących się ran. Po jednym miesiącu, trzech miesiącach i sześciu miesiącach oraz po jednym roku przeprowadzono ponowne badanie. 2) Drugim badaniem objęto 22 pacjentów (wybranych dowolnie spośród 60 osób) o głębokich poparzeniach drugiego stopnia lub o zniekształceniach powstałych po poprzednim leczeniu, które powinny zostać zoperowane, lecz nie zostały. Zamiast tego poddano je działaniu światła spolaryzowanego. Wczesne i późniejsze wyniki zostały przedstawione przez grupę ekspertów specjalizujących się w leczeniu poparzeń. Wyniki W pierwszym badaniu wszystkie wskaźniki dotyczące gojenia się ran uległy znacznej poprawie w miejscach poddanych terapii. Drugie badanie wykazało statystycznie znaczną poprawę wskaźników gojenia się ran oraz o wiele mniejszą hipertrofię niż była oczekiwana przez zespół ekspertów. Wnioski Leczenie poważnie poparzonych pacjentów światłem spolaryzowanym prowadzi do znacznie szybszego gojenia się ran, ograniczenia terapii chirurgicznej oraz zapewnia lepsze estetycznie i funkcjonalnie efekty terapii.

Wydruk przyjazna wersja do wydruku

Wstecz

Strzalka