Naczynia

[nowości] [naczynia] [sztućce] [zestawy kuchenne] [zestawy uzupełniające] [gotowanie] [technologia]

Technologia

Wszyskie wyroby Zeptera zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszej technologii, zapewniającej wysoką jakość i nowoczesność produktów. System termokontroli zastosowany w naczyniach umożliwi kontrolę procesu gotowania bez konieczności podnoszenia pokrywki i zaglądania do wnętrza naczynia. Akutermiczne dno stanowi o energoszczędności naczyń Zeptera. Wykonane ze stopu lekkich metali, akumuluje energię cieplną i rozprowadza ją równomiernie po całym naczyniu. Potrawy gotuje się znacznie szybciej, przy mniejszym zużyciu energii (nawet do 70% oszczędności). Najnowsza technologia naczyń polega między innymi na wzbogaceniu dotychczasowego dna akutermicznego o specjalną opatentowaną kapsułę wykonaną ze stali chromowej ferrytycznej. Rozwiązanie to umożliwia użytkowanie naczyń na kuchniach gazowych, elektrycznych, płytach ceramicznych i płytach lub kuchniach indukcyjnych. Podgrzewanie indukcyjne przyśpiesza nagrzewanie się kapsuły wykonanej ze stali ferrytycznej, dzięki czemu czas podgrzewania zostaje skrócony a oszczędność energii wzrasta o około 25%. Ścianki w naczyniu Zeptera mają grubość 1 mm, w związku z czym nagrzewają się znacznie wolniej niż dno. Rozwiązanie takie zapewnia właściwą cyrkulację ciepłego i wilgotnego powietrza wewnątrz naczynia. Uchwyty naczyń pozostają zawsze chłodne. Ich konstrukcja pozwala na bezpieczne przenoszenie ciepłych naczyń oraz na wygodne oparcie przykrywki. Z uwagi na odporność uchwytów na wysoką temperaturę, naczynia można myć w zmywarkach, a także stosować w piekarnikach (do 225°C). Pokrywka w naczyniach jest skonstuowna w taki sposób, aby para powstająca w naczyniu podczas gotowania koncentrowała się w jej środkowej części, a następnie opadała na dno naczynia. Specjalny kształt pokrywki sprawia, że pomiędzy nią a naczyniem tworzy się coś w rodzaju uszczelki uniemożliwiającej utratę cennych składników odżywczych.

Strzalka