VITAL SYSTEM by Zepter Group

APARATY MEDYCZNE I KOSMETYCZNE

Nebulizacja za pomocą Inhalatora Zeptera jest najnowocześniejszą formą aerozoloterapii

Dr n. med. Wojciech Lubiński

Kropka 3 aerozoloterapia
Kropka 3 nebulizacja
Kropka 3 choroby
Kropka 3 leki
Kropka 3 wnioski

Obecnie w aptekach dostępnych jest wiele leków do stosowania w formie aerozolu. Najczęściej leki te znajdują się w odpowiednim urządzeniu, które jest jednocześnie generatorem aerozolu.

Sposoby generowania aerozoli leczniczych:

 • Inhalator z dozownikiem ciśnieniowym,
 • Inhalator z dozownikiem ciśnieniowym wyzwalający dawkę leku, pod wpływem wdechu,
 • Inhalator z dozownikiem proszkowym,
 • Nebulizatory (pneumatyczne, Ultradźwiękowy Inhalator Vital System)

Konstrukcje nowoczesnych inhalatorów proszkowych przyczyniły się do polepszenia dostarczania leku do płuc jednakże urządzenia te wymagają umiejętności wykonywania inhalacji.

Typy inhalatorów:

 1. Inhalator z dozownikiem ciśnieniowym:
 2. Lek w nośniku jest rozpuszczony lub w formie kryształów. Stosowane są nośniki freonowe lub bezfreonowe (hydrofluoroalkany). Lek opuszcza dozownik z prędkością 110 km/h, a nośnik ulega odpa­rowaniu. Trudności z prawidłową tpchnika inhalacji ma blisko 90% chorych. Sytuację nieco poprawia zastosowanie dozowników uwalnianych wdechem oraz tzw. spacerów.

 3. Inhalatory z dozownikiem, proszkowym:
  • Rezerwaurowe (Turbuhaler, Dysk) - posiadają lek w pojemniku
  • Kapsułkowe (Aerolizer) - urządzenie + kapsułki z lekiem

Skuteczność inhalacji zależy od wygenerowanego przepływu wdechowego, czyli ..siły wdechu", minimalny powinien wynosić 30-60 l/min, aby inhalacja była optymalna 120 l/min. Są one łatwiejsze w użyciu, ale również wymagają umiejętności inhalacji.

Najbardziej optymalną formą aerozoloterapii jest zastosowanie leku poprzez nebulizator, który bezpośrednio zamienia płynny roztwór leku w parę zawierającą odpowiedniej wielkości cząsteczki, zapewniając najlepsze przedostawanie się leku do miejsca działania.

Nebulizator (inna nazwa inhalator lub mgielnik), aparat do roz­ praszania płynów leczniczych na bardzo drobne cząsteczki, celem wytwarzania mgły (nebula po łacinie - mgła). Te bardzo drobne czą­ steczki są przeznaczone do wziewania (inhalacji lub inaczej mówiąc nebulizacji).

Wyróżniamy dwa typy nebulizatorów:

Zastosowanie Nebulizatora Vital System jest niezwykle użyteczne. Nie wymaga umiejętności wyko­ nywania inhalacji, którą zawsze wykonamy prawidłowo. Wystarczy napełnić pojemnik odpowiednim roztworem leku, który po włączeniu nebulizatora zamieni się w parę, którą będziemy wdychać.

Nebulizator

Nebulizator Vital System

Pracuje niezwykle cicho, posiada baterie, dzięki którym może pracować bez zasilania, jest lekki - można zabierać go w podróż.

Nebulizacja 3-5 ml roztworu trwa ok. 5 minut

Strzalka