FAQ - Najczęściej zadawane pytania

I PYTANIA CZYTELNIKÓW

II PYTANIA OGÓLNE

III ZASTOSOWANIE

IV CHARAKTERYSTYKA Kropka 2

V KONSERWACJA I NAPRAWA

  1. Czym charakteryzuje się Światło BIOPTRON?
  2. Co oznacza polaryzacja?
  3. Co oznacza polichromia?
  4. Co oznacza inkoherencja?
  5. Co oznacza długość fal Światła BIOPTRON?
  6. Czy światło BIOPTRON zawiera promieniowanie ultrafioletowe?
  7. Jaka jest różnica pomiędzy światłem słonecznym a światłem BIOPTRON?

1. Czym charakteryzuje się Światło BIOPTRON?

Współistnienie określonych poniżej charakterystyk jest decydujące dla pozytywnych efektów zastosowania STŚB:

Strzałka

2. Co oznacza polaryzacja?

Światło BIOPTRON jest światłem spolaryzowanym. Oznacza to, że jego fale podążają w równoległych płaszczyznach. Dla światła BIOPTRON współczynnik polaryzacji osiąga wartość ponad 95%.

Strzałka

3. Co oznacza polichromia?

Światło BIOPTRON jest światłem polichromatycznym. Oznacza to, że zawiera fale nie tylko o jednej długości (jak w przypadku światła lasera), ale szeroką grupę fal o zróżnicowanej długości obejmującą światło widzialne i część zakresu wiązki podczerwonej. Światło BIOPTRON nie zawiera promieni UV!

Strzałka

4 .Co oznacza inkoherencja?

W przeciwieństwie do światła lasera, światło BIOPTRON jest inkoherentne oznacza to, że fale świetlne drgają nie w fazie lub inaczej mówiąc nie są zsynchronizowane.

Strzałka

5. Co oznacza długość fal Światła BIOPTRON?

Długość fal światła BIOPTRON jest z zakresu 480 - 3400 nm - jako że jest to kombinacja światła widzialnego oraz fal elektromagnetycznych spectrum bliskiej podczerwieni.

Strzałka

>6. Czy światło BIOPTRON zawiera promieniowanie ultrafioletowe?

Nie. ŚB jest całkowicie wolne od promieniowania UV.

Strzałka

7. Jaka jest różnica pomiędzy światłem słonecznym a światłem BIOPTRON?

W przeciwieństwie do światła naturalnego sztucznie syntetyzowane światło BIOPTRON jest całkowicie kontrolowane i dlatego też specjalnie wyselekcjonowane.

Strzałka

Strzalka