VITAL SYSTEM by Zepter Group

APARATY MEDYCZNE I KOSMETYCZNE

AEROZOLOTERAPIA - terapia inhalacyjna

Dr n. med. Wojciech Lubiński

Kropka 3 aerozoloterapia
Kropka 3 nebulizacja
Kropka 3 choroby
Kropka 3 leki
Kropka 3 wnioski

Wstęp (metody leczenia wziewnego-czyli areozoloterapii)

Choroby dróg oddechowych są obecnie jednymi z najczęstszych dolegliwości współczesnego społeczeństwa. Szacuje się, że na przewlekłe choroby dróg oddechowych cierpi co piąta osoba. Jeżeli dołączymy do tego zachorowania na choroby układu oddechowego o ostrym przebiegu, związane głównie z zakażeniami, to liczba ta gwałtownie się zwiększa.

Najbardziej idealną formą leczenia chorób układu oddechowego jest miejscowe stosowanie leków (inhalacja), co pozwala na zmniejszenie dawki leku oraz ograniczenie do minimum działań niepożądanych związanych z leczeniem.

Inhalacja (inna nazwa nebulizacja lub wziewanie) metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leków do układu oddechowego (górnych dróg oddechowych i drzewa oskrzelowego), dzięki zastosowaniu urządzeń wytwarzających aerozole lecznicze o różnym stopniu rozproszenia.

Już w średniowieczu stosowano inhalacje pary siarki, arsenu, mentolu w leczeniu przewlekłych "katarów" układu oddechowego, a w XIX i XX wieku powszechnie stosowano w leczeniu astmy papierosy, zawierające spreparowane liście Atrapa belladonna i Datura stramonium.

Aerozoloterapia - to sposób leczenia, w którym wykorzystuje się aerozol czyli zawiesinę cząstek płynu lub cząstek stałych w środowisku gazowym.

Stosowanie leku w postaci aerozolu umożliwia jego dotarcie bezpośrednio do układu oddechowego - co jest szczególnie cenne, jeśli docelowym miejscem jego działania mają być tzw. drobne oskrzela.

Zalety aerozoloterapii

Do dużych zalet tego typu terapii należy zaliczyć osiągnięcie wysokiego stężenia, a przez to wysokiej aktywności leku na terenie układu oddechowego, czyli w miejscu jego działania. Dla uzyskania takiego samego efektu w formie doustnej (na przykład tabletki) należy zastosować dawkę 100 razy większą, co wiąże się nieuchronnie z wystąpieniem objawów niepożądanych.

Zalety aerozoloterapii:

  • Wysoka miejscowa aktywność w układzie oddechowym,
  • Brak lub nieznaczne objawy niepożądane,
  • Szybki efekt kliniczny,
  • Niska, skuteczna dawka leku.

Strzalka